Publicaties

2013 Invloed van illustraties op het tekstbegrip van beginnende lezers’

http://www.slo.nl/primair/nieuwsbrieven/taal/tt4-6/

 

2011 ‘Kijk, ik kan lezen! Zijn illustraties van invloed op het tekstbegrip van beginnende lezers? 

http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/~/media/6f2acb65c2d44069866ab222ac190f0e.ashx.

 

2011 Nieuwsbegrip in Groep 3 - van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen

http://www.kenniscentrumbegrijpendlezen.nl/~/media/0d14bffc2799459d86e443a1185368e6.ashx.