Pre-screening dyslexie

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg en aanvullende hulp zoals extra tijd bij het maken van toetsen is een zogenoemde dyslexieverklaring benodigd. Hiervoor moet een psychodiagnostisch onderzoek worden verricht. Scholen kunnen dit onderzoek aanvragen bij een vermoeden van dyslexie en drie achtereenvolgende E-scores voor zowel lezen als spelling. Ook wanneer er minder dan drie E-scores zijn behaald, is het verkrijgen van een dyslexieverklaring niet altijd uitgesloten. Een 'gedeeltelijke' verklaring die recht geeft op aanvullende hulp, behoort soms ook nog tot de mogelijkheden. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het psychodiagnostisch onderzoek alsnog wordt uitgevoerd. Helaas is het laten uitvoeren van dit kostbare onderzoek zonder de drie E-scores voor eigen rekening en biedt het geen garantie op het verkrijgen van de verklaring. 

Ik kan een vooronderzoek uitvoeren wat enkel is gericht op de taalkundige aspecten van de lees- en spellingsproblemen. Op basis van dit vooronderzoek kan ik inschatten of het verkrijgen van een dyslexieverklaring uitgesloten is of niet. De uitkomsten van mijn onderzoek leg ik vast in een rapport. Dit rapport laat sowieso zien wat er wel goed gaat en brengt de specifieke probleemgebieden in kaart waar leerkrachten, ouders en andere hulpverleners concreet mee aan de slag kunnen. Daarnaast nemen sommige instellingen het rapport mee in hun psychodiagnostisch onderzoek.