Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is meer dan de woorden van een tekst lezen. Woordkennis, zinsbouw, tekstopbouw, tekstsoort, algemene ontwikkeling en vraagstelling zijn allemaal bepalende factoren als het gaat om het begrijpen van een tekst. Vaak zie je dat iemand met een of meer specifieke onderdelen moeite heeft. Ik begin met het in kaart brengen van wat de meeste problemen geeft. Vervolgens gaan we in een aantal lessen op die deelgebieden trainen. 

Wat mijn lessen anders maakt is dat ik me vooral richt op deelgebieden van het begrijpend lezen. Het eindeloos oefenen met grote lappen tekst, kan je ook zelf doen. Ik ben vooral voor gerichte instructie. Zo leg ik uit wat de functie is van specifieke woorden in een tekst en hoe je bepaalde vragen moet lezen om snel tot het juiste antwoord moet komen.